ufabet

BOI ทางเลือกของบริษัทต่างชาติที่ต้องการมาลงทุนในไทย

ทางเลือกของบริษัทต่างกับการลงทุนในไทย

Thailand BOI หรือ Board of Investment ดำเนินงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและเป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนและยังทำหน้าที่เป็นฝ่ายการตลาดของประเทศไทยและส่งเสริมให้ประเทศทั่วโลกเป็นหนึ่งในสถานที่ลงทุนที่ดีที่สุดในเอเชีย

ufabet

BOI เป็นหน่วยงานที่เสนอแพ็คเกจภาษีที่น่าดึงดูดใจและน่าแข่งขันได้โดยไม่มีข้อจำกัด ดังเช่นการช่วยเหลือในบริการจัดหาวีซ่าและใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศ หากบริษัทของท่านต้องการทำธุรกิจในเอเชีย BOI จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ท่านควรให้ความสนใจพิจารณา

บริษัทต่างชาติที่ต้องการลงทุนในประเทศไทยนั้นจำเป็นต้องรู้ว่า รัฐบาลได้เข้ามากำหนดการประกอบธุรกิจอย่างเคร่งครัด จากพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 นั้นกำหนดให้บริษัทต่างชาติสามารถจัดกิจกรรมทางธุรกิจได้ออกเป็น 3 ประเภท ขึ้นอยู่กับระดับการเป็นเจ้าของและการดำเนินธุรกิจของชาวต่างชาติ

“บริษัทจำกัด” เป็นพื้นฐานของการทำธุรกิจในไทย

ตามกฎพื้นฐานบริษัทจำกัดของไทย ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทในไทยได้มากสุดจำกัดอยู่ที่ 49% ดังนั้นนักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์หรืออาจมีความเข้าใจผิดใด ๆ อาจจะพยายามที่จะแก้ปัญหานี้โดยการให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคนไทย 51% อย่างไรก็ตาม การกระทำนี้เป็นการละเมิด FBA และควรปฏิบัติอย่างระมัดระวัง อีกทั้งบริษัทต่างชาติยังมีข้อเสียเปรียบในการเป็นเจ้าของบริษัทอีกด้วย

บริษัทไทยมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าบริษัทต่างชาติหลายประการ เช่น ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจที่พวกเขาเข้าไปเกี่ยวข้อง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง และสามารถซื้อและเป็นเจ้าของที่ดินได้ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดก็เป็นการเข้าใจได้ว่าโครงสร้างนี้อาจไม่เหมาะกับผู้ประกอบการต่างชาติ และผู้ที่ต้องการมีอำนาจควบคุม โดยที่ผู้ประกอบการต่างชาติจะต้องมาหาวิธีแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน

ufabet

บริษัทต่างประเทศและกฎหมายที่เข้มงวดของพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

หนึ่งในข้อแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง บริษัทต่างชาติกับบริษัทไทยนั้น อยู่ที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทต่างประเทศนั้นมีข้อจำกัดอย่างมากตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (FBA)

FBA ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติมีส่วนร่วมในประเภทธุรกิจส่วนใหญ่ อีกทั้งยังต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศ (FBL) ก่อนที่จะประกอบการค้าได้ นอกเหนือจากข้อ จำกัด ที่ชัดเจนแล้ว บริษัท ต่างชาติยังอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับพิเศษตัวอย่างเช่นทุนจดทะเบียนขั้นต่ำต้องเกิน 3 ล้านบาทและห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของที่ดินอีกด้วย

การเป็นเจ้าของบริษัทในไทย 100% อย่างถูกกฎหมาย

ในทางแก้ปัญหาสำหรับนักลงทุนต่างชาติและผู้ประกอบการ คือ ขณะนี้ยังมีวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของบริษัทอย่าง 100% ในประเทศไทย แม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลา แต่ก็ถือเป็นโอกาสและทางเลือกที่ดีในการลงทุนในไทยนั่น ซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นที่น่าสนใจที่สุดก็คือ การขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI

ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ datacraft-inc.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated